Okružná túra Semmering Raxblickrunde

Výškový profil

6,34 km dĺžka

Údaje o túre
 • Náročnosť: ľahké
 • Trasa: 6,34 km
 • Stúpanie: 162 Hm
 • Zostup: 162 Hm
 • Trvanie: 2:00 h
 • Najnižší bod: 943 m
 • Najvyšší bod: 1.041 m
Vlastnosti
 • okružná trasa
 • vyhliadky
 • možnosť občerstvenia
 • kultúra / história

Detaily pre: Okružná túra Semmering Raxblickrunde

Krátky opis

Zimná okružná túra bohatá na výhľady po spevnených chodníkoch, ulici Hochstraße so slnečnými terasami a vedúca popri skanzene „Hochstraßenmuseum“.

UPOZORNENIE: Pozor, tento zimný turistický chodník možno v prípade snehu nebude úplne upravený a môže obsahovať šmykľavé úseky. Schodný na vlastné nebezpečenstvo! Dbajte na vhodnú výbavu, ako sú pevná obuv, palice, nepremokavé turistické oblečenie, pokrývka hlavy atď. Aj v zime pite dostatok vody! Myslite na to, že sa skoro stmieva, a pri plánovaní túry postupujte nanajvýš opatrne!

Opis

Východiskovým bodom tejto túry cez obec Semmering je jej priesmyk. Najskôr sa vydáme po ulici Hochstraße popri obecnom úrade, hoteli Belvedere a reštaurácii Löffler až k hotelu Panhans. Všetky tieto domy pochádzajú z prelomu storočí a boli svedkami histórie Semmeringu. Popri farskom kostole, impozantnom farskom nádvorí a vyhliadkových terasách nás ulica Hochstraße zavedie okolo vrchu Semmeringkogel. Prejdeme popri historickej vile Kleinhans a kúsok pozdĺž cesty F. Schüler Weg. Teraz odbočíme vľavo na lesnú cestičku až po ulicu Hans Dujsik Straße. Smerom von z údolia prejdeme do ulice Adlitzgrabenstraße, potom cez stromovú alej až po odbočku na ulicu F. Schüler Straße a popri historických vilách ulice Hochstraße až k východiskovému bodu priesmyku.

Počiatočný bod túry

Semmerinský priesmyk

Cieľový bod túry

Semmerinský priesmyk

Opis trasy Okružná túra Semmering Raxblickrunde

Od priesmyku pôjdeme po ulici Hochstraße až k hotelu Panoramahotel Wagner a ďalej až k impozantnej semmerinskej vile nachádzajúcej sa v ostrej zákrute. Odtiaľ pôjdeme krátko rovno po ulici Friedrich Schülerstraße až po odbočku na lesnú cestu Meierei-Golfplatz. Po tejto sa dostaneme až ku križovatke s cestou Forststraße. Teraz budeme pokračovať smerom von z údolia až po ulicu Adlitzgrabenstraße. Po krátkom úseku opäť odbočíme na ulicu Friedrich Schüler Straße, ktorá nás znova zavedie na ulicu Hochstraße a ďalej späť do východiskového bodu.

Príchod

Z Viedne choďte po južnej diaľnici A2 na semmerinskú rýchlostnú cestu S6 a zvoľte výjazd Maria Schutz. Odbočte doprava na cestu L4168. Pokračujte po semmerinskej ceste L4168, následne uliciach Semmeringstraße a Passstraße, a potom odbočte na cestu B306

Z Grazu choďte po semmerinskej rýchlostnej ceste S6 a použite výjazd Spital/Semmering. Odbočte doľava na Semmering Ersatz Str./B306. Ďalej pokračujte po B306.

Parkovanie

Možnosti parkovania v priesmyku.

Do Semmeringu prídete z hlavného vlakového nádražia vo Viedni pomocou železnice Südbahn (Railjet Station 1 hod. 20 min.). Za cca 20 minút pešej chôdze dorazíte do priesmyku.

Bližšie informácie na stránkach www.oebb.at  alebo www.vor.at

Ďalšie informácie / odkazy

Verantwortlicher für den Inhalt dieser Tour
Wiener Alpen in Niederösterreich - Semmering Rax
Letzte Aktualisierung: 02.09.2020

Wiener Alpen in Niederösterreich, www.wieneralpen.at , +43 / 2622 / 78960

Tourismusbüro Semmering, www.semmering.at , +43 / 2664 / 20025

Vybavenie

Vybavte sa v súlade s ročným obdobím (zimné oblečenie a obuv). Nezabudnite na turistickú mapu a mobilný telefón, do ktorého si uložte číslo linky tiesňového volania horských záchranárov: 140

Bezpečnostné opatrenia

Pri voľbe trasy sa uistite, či zodpovedá vašim skúsenostiam, ako aj vašej kondícii. Vopred sa informujte o predpovedi počasia na daný deň. Počasie sa v horách dokáže meniť prekvapivo rýchlo. Preto na cestu vyrážajte vždy s potrebnou výbavou.

Skontrolujte si, či sú chaty a oddychové stanice, ktoré po ceste chcete navštíviť, otvorené. Pred cestou niekoho informujte o výbere svojej trasy a predpokladanom návrate.

Tiesňové telefónne číslo horskej záchrannej služby: 140

Tiesňové telefónne číslo v EÚ: 112

Lavínové informácie: www.lawinenwarndienst-niederösterreich.at

Mapa doporučená

freytag&berndt WK022

Tip autora

Svoju túru môžete skombinovať s pobytom v hoteli Zauberberg, hoteli Belvedere alebo hoteli Grand Hotel Panhans!

Viac zájazdov okolo východiskového bodu