Ochrana osobných údajov

Ste pre nás dôležití! Preto považujeme za našu povinnosť, aby sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali s čo najväčšou opatrnosťou a chránili ich pred zneužitím.

Spoločnosť Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH sa pri spracúvaní a zhromažďovaní osobných údajov prísne pridržiava platných predpisov na ochranu osobných údajov (európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákon o ochrane údajov (DSG)).

Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, ktoré osobné údaje počas vašej návštevy nášho webu zhromažďujeme a načo ich používame, ako aj ktoré osobné údaje zhromažďujeme a na čo ich používame v rámci vášho nadviazania kontaktu s nami.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre web www.wieneralpen.at prevádzkovaný spoločnosťou Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH.

Jednotlivé stránky môžu obsahovať odkazy na iných turistických partnerov a poskytovateľov v dolnorakúskej sieti cestovného ruchu, na ktoré sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH už nevzťahuje. To znamená, že za tieto externé obsahy ani osobné údaje, ktoré tieto stránky spracúvajú, nenesieme žiadnu zodpovednosť ani nepreberáme žiadnu záruku.