Ochrana osobních údajů

Jste to pro nás důležití! Proto považujeme za svou povinnost zacházet s vašimi osobními údaji s největší péčí a chránit je před zneužitím.

Společnost Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH se proto při zpracování a shromažďování osobních dat přísně řídí právními předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR a DSG).

Následovně uvádíme podrobné informace, jednak to o tom, jaké osobní údaje se při vaší návštěvě našich webových stránek evidují, a také o tom, jaké osobní údaje se shromažďují a pro co se používají v rámci navázání kontaktu s námi.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky provozované správcem Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH, www.wieneralpen.at

Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na další turistické produkty a poskytovatele služeb v oblasti dolnorakouského cestovního ruchu, na které se prohlášení společnosti Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH o ochraně osobních údajů nevztahuje. To znamená, že za tento externí obsah ani za osobní údaje zpracované pod těmito odkazy nemůžeme převzít žádnou záruku nebo odpovědnost.