Webové stránky podmienky

Cookies, Google Analytics, Google reCaptcha a Google Fonts

Všeobecné informácie

Počas vášho prístupu na tieto webové stránky zhromažďuje spoločnosť Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH informácie o vašej návšteve (dátum, čas, prehliadané stránky). Tieto údaje slúžia výlučne na štatistické účely a sú vyhodnocované iba v anonymnej forme.

V detaile:

súbory cookie

Slovom „cookie“ sa označujú veľmi malé súbory, ktoré sa z webových stránok zapisujú do počítača návštevníka. Nemôžu byť použité na čítanie ďalších údajov v počítači. Webové stránky používajú súbory typu cookie na obnovu predchádzajúcich používateľských nastavení a sledovanie dopytov návštevníkov.

Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH používa súbory cookie na lepšie prispôsobenie ponuky na stránkach wieneralpen.at potrebám našich zákazníkov a na čo najlepšiu štrukturalizáciu obsahu našich webových stránok. Informácie sa tiež používajú na ďalšie zlepšovanie navigačnej štruktúry webu wieneralpen.at, ako aj na zlepšovanie používateľského prostredia.

Za istých okolností sa používajú ďalšie súbory cookie rôznych ďalších poskytovateľov, ktorých doplnkové služby ponúkame na našich webových stránkach. Na týchto poskytovateľov nemáme žiadny vplyv a ich súbory typu cookie nevyužívame na vlastné účely.

Predvolene sú súbory cookie akceptované všetkými internetovými prehliadačmi. Vo svojom prehliadači však môžete nastaviť, aby neprijímal žiadne súbory cookie alebo ich po každej internetovej relácii automaticky zmazal. Príslušné pokyny nájdete na stránkach podpory výrobcu svojho internetového prehliadača.

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok.

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google tieto informácie používa na vyhodnocovanie vášho používania týchto webových stránok s cieľom vytvorenia správ o webových aktivitách určených pre prevádzkovateľa stránok, a tiež na prevádzkovanie ďalších webových a internetových činností a s nimi spojených služieb.

Spoločnosť Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH bude tieto údaje používať na optimalizáciu svojich webových stránok a účely prieskumu trhu. Spoločnosť Google tiež môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak boli tretie strany poverené spracovávaním týchto informácií spoločnosťou Google. Ďalšie informácie o službe Google Analytics môžete nájsť na internete alebo na adrese www.google.com/analytics. Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane súkromia nájdete na adrese https://policies.google.com/?hl=de.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zvolením príslušného nastavenia vo svojom prehliadači. Chceli by sme však poukázať na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v ich plnom rozsahu. Navyše môžete zabrániť tomu, aby sa údaje získané zo súborov cookie týkajúce sa vášho používania týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy) odosielali a spracúvali spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujete dostupný zásuvný modul, ktorý je k dispozícii na nasledujúcej adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics (s anonymizačnou funkciou)

Na tomto webe sme implementovali anonymizáciu adries IP služby Google Analytics. Táto funkcia bola vyvinutá spoločnosťou Google, aby tento web mohol dodržiavať platné pravidlá ochrany osobných údajov a odporúčania miestnych úradov na ochranu osobných údajov, ak tieto zakazujú uchovávanie kompletnej adresy IP. Anonymizácia, resp. maskovanie adresy IP sa uskutočňuje, hneď ako adresy IP dorazia do siete na zhromažďovanie údajov služby Google Analytics a prebieha ešte pre samotným uložením alebo spracovaním údajov. Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google reCaptcha

Na ochranu vašich objednávok realizovaných prostredníctvom internetového formulára používa tento web službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Táto otázka slúži na zistenie, či dopyt zadáva človek alebo automatizovaný strojový zadávač, čo je považované za zneužívanie. Otázka zahŕňa odoslanie IP adresy a príp. ďalších údajov, ktoré vyžaduje Google a jeho služba reCAPTCHA, do Googlu. Na tento účel sa vaše zadanie odošle Googlu, kde sa bude ďalej spracúvať. Používaním služby reCaptcha vyjadrujete súhlas, že vami uskutočnená identifikácia bude zahrnutá do digitalizácie starých diel. V prípade aktivácie IP anonymného prehliadania na tejto webovej stránke je vaša IP adresa zo strany Google krátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená kompletná adresa IP, kde bude v skrátenej forme uložená. Z poverenia prevádzkovateľa tohto webu použije spol. Google tieto informácie na to, aby vyhodnotila vaše používanie tejto služby. Adresa IP, ktorá je vaším prehliadačom sprostredkovaná v rámci služby reCaptcha, nebude spoločnosťou Google spojená s ďalšími údajmi. Pre tieto údaje platia odlišné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Fonty „Google Fonts“

Na tomto webe sa používajú externé typy písma, tzv. „Google Fonts“. Google Fonts je služba spol. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Zapojenie týchto webových fontov sa uskutočňuje volaním serveru, spravidla serveru spol. Google v USA. Týmto sa serveru sprostredkujú informácie o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Google tiež ukladá adresu IP prehliadača koncového zariadenia návštevníka tohto webu. Bližšie informácie nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré si môžete prečítať na nasledovnej adrese:
www.google.com/policies/privacy/

YouTube

Na tomto webe sú integrované komponenty spoločnosti YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý tvorcom videí umožňuje bezplatné zverejňovanie videoklipov a iným používateľom zasa ich bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie. YouTube umožňuje zverejňovanie všetkých typov videí na internetovom portáli, pričom je možné sledovať kompletné firmy a televízne relácie, ale aj hudobné videá, upútavky alebo videá, ktoré vytvorili samotní používatelia.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spol. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spol. Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otvorením jednotlivej stránky z tohto internetového webu, ktorá je prevádzkovaná osobou zodpovednou za spracúvanie a do ktorej bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), iniciuje internetový prehliadač v informačnom systéme dotknutej osoby automaticky prostredníctvom daného komponentu YouTube prevzatie zobrazenia príslušného komponentu YouTube službou YouTube. Ďalšie informácie o YouTube nájdete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. YouTube dostáva v rámci tohto technického procesu informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našej internetovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Keď je dotknutá osoba prihlásená na stránkach služby YouTube, identifikuje YouTube po otvorení podstránky obsahujúcej video YouTube, ktoré konkrétne podstránky dotknutá osoba navštívila z našej internetovej stránky. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a priraďujú ich k príslušnému účtu dotknutej osoby v službe YouTube.

YouTube a Google dostávajú pomocou služby YouTube informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku aj vtedy, keď dotknutá osoba bola v čase návštevy našej internetovej stránky prihlásená na YouTube. To sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikla na video YouTube alebo nie. Keď si dotknutá osoba neželá takýto prenos informácií do služby YouTube alebo Google, môže tomu zabrániť tak, že sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlási z účtu YouTube.

Pravidlá ochrany súkromia služby YouTube nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Tieto poskytujú informácie o získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany služieb YouTube a Google.