Využití webových stránek

Cookies, Google Analytics, Google reCaptcha a Google Fonts

Všeobecné informace

S vaším přístupem k této webové stránce uloží Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH informace o vašem přístupu (datum, čas, posuzovaná stránka). Tyto údaje slouží výhradně pro statistické účely a jsou vyhodnocovány pouze v anonymizované formě.

Detailně:

Cookies

Jako cookis označujeme velmi malé soubory, které webová stránka zapíše do počítače návštěvníka. Není možno je použít k načtení dat z počítače. Webové stránky používají cookies, aby obnovily dřívější uživatelská nastavení a sledovaly průběh poptávek návštěvníků.

Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH používá cookies, aby lépe přizpůsobila nabídku na niederoesterreich.at požadavkům našich zákazníků a co nejlépe strukturovala obsahy našich webových stránek. Informace se používají pro další zlepšování navigační struktury stránek niederoesterreich.at a uživatelského komfortu.

Doplňková cookies jsou podle okolností nastavována různými jinými poskytovateli, jejichž doplňkové služby jsou nabízeny na našich webových stránkách. Na tyto poskytovatele nemáme žádný vliv a jejich cookies nepoužíváme pro vlastní účely.

Standardně jsou všechna cookies akceptována každým internetovým prohlížečem. Můžete však svému prohlížeči přikázat, aby neakceptoval cookies nebo je po každé internetové relaci automaticky vymazal. Příslušné pokyny najdete na stránkách podpory vašeho prohlížeče.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají nástroj Google Analytics, službu od společnosti Google Inc. pro analýzu webu („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tzn. datové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují provést analýzu používání těchto webových stránek vámi.

Informace o vašem používání těchto webových stránek získané prostřednictvím cookies (včetně vaší IP-adresy) se předávají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek a sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH používá tyto údaje výlučně za účelem optimalizace svých webových stránek a průzkumu trhu. Google tyto informace také může předat třetím osobám, jestliže tak předepisuje zákon nebo jestliže třetí osoby tyto údaje zpracovávají v pověření společností Google. Další informace o Google Analytics jsou uvedeny na internetu nebo na www.google.com/analytics. Bližší informace o podmínkách používání a ochraně údaje jsou uvedeny na https://policies.google.com/?hl=de.

Ukládání cookies můžete zakázat v příslušných nastaveních svého prohlížeče; upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zakázat evidenci údajů vytvořených prostřednictvím cookies a vztahujících se k užívání webových stránek (včetně IP-adresy) na Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete příslušné pluginy pro prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce jsme implementovali anonymizaci IP adres služby Google Analytics. Tuto funkci vyvinula společnosti Google, aby mohla tato webová stránka dodržovat platná ustanovení o ochraně osobních údajů a doporučení místních úřadů pro ochranu osobních údajů, pokud tyto úřady zakážou ukládání úplné IP adresy.
 K anonymizaci, příp. maskování IP adresy dochází, jakmile se IP adresy dostanou do sítě pořizování dat Google Analytics a před tím, že dojde k uložení nebo zpracování údajů. Další informace o anonymizaci IP adres jsou uvedeny na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google reCaptcha

Pro ochranu vašich zakázek zadaných prostřednictvím internetového formuláře používá tato webová stránka službu reCAPTCHA společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Dotazování slouží k rozlišení, zda zadání provádí člověk nebo se tak děje neoprávněně automatizovaným strojovým zpracováním. Dotazování zahrnuje zaslání IP adresy společnosti Google a příp. dalších dat potřebných od Google pro službu reCAPTCHA. Pro tento účel se vaše zadání předává společnosti Google a tam se dále používá. Použitím reCaptcha vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vámi provedená identifikace přenese do digitalizace starých dat. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce však Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server společnosti Google do USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace používá, aby vyhodnotil vaše používání této služby. IP adresa přenesená v rámci reCaptcha vaším prohlížečem Google s ostatními daty nesloučí. Pro tyto údaje platí odlišná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Další informace o směrnicích o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Fonts

Na této webové stránce se používají externí fonty, Google Fonts. Google Fonts je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Zahrnutí těchto webových fontů probíhá voláním serveru, zpravidla serveru Google v USA. Tím se serveru předává informace, které z našich webových stránek jste navštívili. Google také ukládá IP adresu prohlížeče koncového zařízení návštěvníka této webové stránky. Podrobnější informace najdete v pokynech o ochraně osobních údajů společnosti Google, které můžete najít zde: www.google.com/policies/privacy/

YouTube

Do této webové stránce jsou integrovány komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje videopublikujícím bezplatné publikování videoklipů a jiným uživatelům rovněž bezplatné prohlížení, hodnocení a komentáře těchto videí. YouTube umožňuje publikování všech druhů videí, proto je možno přes internetový portál přehrávat jak kompletní filmová a televizní vysílání, tak také hudební videa, trailery nebo videa zhotovená samotnými uživateli.

Provozovatelem portálu YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otevřením jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou za účelem zpracování provozuje odpovědná osoba a do které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetovému prohlížeči v informačně technologickém systému dotčené osoby dán příslušnou komponentou YouTube automaticky pokyn ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube z YouTube.  Další informace k YouTube je možno najít na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google povědomí o tom, které konkrétní podstránky naší internetové stránky dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, pozná YouTube při otevření podstránky, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace shromažďuje YouTube a Google a přiřazuje je příslušnému účtu YouTube dotčené osoby.

YouTube a Google obdrží přes komponentu YouTube vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud je dotčená osoba v okamžiku otevření naší internetové stránky přihlášena na YouTube; k tomu dochází nezávisle na to, jestli dotčená osoba klikla na video YouTube nebo nikoliv. Pokud si takový přenos těchto informací na YouTube a Google dotčená osoba nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tak, že se před otevřením naší internetové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností YouTube, která je možno najít na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, podávají vysvětlení o shromažďování, zpracování a využití osobních údajů společnostmi YouTube a Google.