Typy osobných údajov/zdroje osobných údajov

Ktoré údaje sa spracúvajú? Z ktorých zdrojov tieto údaje pochádzajú?

Spracúvame tie osobné údaje, ktoré od vás prijímame v rámci realizácie obchodného vzťahu alebo ktoré nám poskytnete vyjadrením súhlasu. K tomu, okrem iného, patrí prihlásenie na odber newslettra, objednávka prospektov, objednávka poukazov/napr. Kellergassenhäuser, rezervačných dopytov, výherných súťaží, prihlásenie do databázy podujatí, resp. databázy obľúbených cieľov POI (používatelia) a kontaktných dopytov.

K osobných údajom patria:

  • Fyzické osoby: meno, adresa, kontaktné údaje (e-mail, telefón), štát
  • Zamestnanci organizácií a partnerských prevádzok: v oblasti medziobchodných vzťahov sa navyše k vyššie uvedeným údajom zhromažďujú a uchovávajú aj údaje o firme, resp. organizácii.

Nad rámec toho môžu v jednotlivých prípadoch medzi osobné údaje spadať aj nasledovné údaje:

  • obrazové údaje v rámci výherných hier
  • údaje vyplývajúce z plnenia našich zmluvných záväzkov
  • údaje vyplývajúce z plnenia predzmluvných opatrení