Druhy údajů/Zdroje údajů

Jaké údaje se zpracovávají? Z jakých zdrojů pocházejí tyto údaje?

Zpracováváme ty osobní údaje, které od vás v rámci obchodního vztahu obdržíme a které nám s vaším souhlasem poskytnete. K tomu patří mimo jiné přihlášení k odebírání newsletteru, objednání prospektů, objednání poukazů/domečků sklepních uliček, poptávky ohledně rezervace, soutěže, přihlášení k databázi akcí příp. databáze POI (uživatel) a dotazy na kontakty.

K osobním údajům patří:

  • Soukromá osoba: jméno, adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon), stát
  • Zaměstnanec organizací a partnerských společností: v oblasti vztahů business to business se navíc k výše uvedeným údajům ještě zjišťuje a ukládá obchodní firma nebo organizace.

Kromě toho se v jednotlivých případech mohou považovat za osobní údaje také tyto údaje:

  • Fotografie v rámci soutěží o výhry
  • Údaje vyplývající z plnění našich smluvních závazků
  • Údaje potřebné k plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy