Raj na pohľad

Prechádzka pozdĺž Viedenského alpského oblúku ponúka tie najlepšie výhľady v celých Viedenských Alpách

Viedenský alpský oblúk je miniatúrnym odzrkadlením Álp, kde môžu návštevníci vidieť všetky atrakcie, vďaka ktorým ja najväčšie európske pohorie také čarovné. Je to miesto, kde sa alpská klíma a masívne skalné steny stretávajú s pôvabnými a jemnými vyvýšeninami pahorkatiny zvanej Bucklige Welt.

Viedenské Alpy pripomínajú svojimi zelenými lúkami a masívnymi skalnými stenami európsky alpský oblúk v malom. Nájdete tu všetko: od pokojných riečnych scenérií cez idylické pastviny až po impozantné hory ako Schneeberg, Rax a Hohe Wand. Zažite rozmanitosť Viedenských Álp na 19 etapách 300 km dlhej trasy po Viedenskom alpskom oblúku.

Najlepšie výhľady

Na začiatku a konci každej etapy je počiatočný bod a vyhliadky na tých najsľubnejších miestach. Návštevníci sa môžu pozerať cez periskopové zariadenia zvané Hľadáčiky Viedenských Álp, kde okamžite pochopia, prečo sú Viedenské Alpy označované ako raj na pohľad.