Bezpečnosť údajov

Bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov

Veľmi nám záleží na bezpečnosti vašich údajov. Preto sme uskutočnili všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti spracovania údajov, aby sme vaše osobné údaje čo možno najlepšie uchránili pred prístupom nepovolaných tretích strán.

To sa nám darí dosahovať používaním najmodernejších bezpečnostných softvérov, ako aj kódovacích a šifrovacích postupov v rámci našej IT infraštruktúry. Okrem iného podporujeme bezpečnosť vašich údajov využívaním opatrení, ktoré minimalizujú riziká (minimalizácia údajov vo všetkých oblastiach), ako aj preventívne ochranné opatrenia.