Bezpečnost osobních údajů

Opatření o bezpečnosti dat pro ochranu vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je naším velkým zájmem. Proto jsme uskutečnili všechna potřebná technická a organizační opatření, abychom zaručili bezpečnost zpracování dat a vaše osobní údaje co nejlépe ochránili před přístupem nepovolaných třetích osob.

Toho dosahujeme na jedné straně používáním nejmodernějšího bezpečnostního softwaru, kódovacích a šifrovacích postupů v rámci naší IT infrastruktury, na druhé straně podporujeme bezpečnost vašich osobních údajů používáním opatření pro snížení rizika (minimalizace dat ve všech oblastech) a preventivních ochranných opatření.