Vodný park Mönichkirchen s unikátnou soľnou kúrou

Popis

Vnímať vodu úplne novým spôsobom a nadýchať sa morského vzduchu uprostred regiónu Wechselgebiet: Vodný park v klimatických kúpeľoch Mönichkirchen to umožní návštevníkom všetkých vekových kategórií.

Ako súčasť tematického chodníka „Živá voda“, ktorý vedie z Mönichkirchenu na horskú pastvinu, umožní vodný park dospelým aj deťom rôznymi spôsobmi bližšie pochopiť význam tohto živlu: Okrem odparovacieho rybníka, rôznych biotopov a močiarnej krajiny tu môžete preskúmať aj náučný pocitový chodník a vodný chrám s pestrofarebným vodopádom.

Zvláštna pozornosť je tu venovaná téme „voda a zdravie“: Okrem Kneippových kúpeľov, ktoré sú známe svojimi povzbudzujúcimi účinkami, sa vo vodnom parku nachádza aj tzv. Salaërium. V budove podobnej pavilónu kvapká cez zväzky jedľovej čačiny voda s obsahom soli. Týmto spôsobom obohacuje vzduch aerosólmi. Dodáva mu tak pozitívne účinky podobné morskému vzduchu.

Choďte na parkovisko lanovky Sonnenbahn Mönichkirchen a sledujte značenie smerom k vodnému parku, ktorý leží v bezprostrednej blízkosti.

Pobočky a trasy