Semmeringský okruh s kouzelným výhledem

Výškový profil

8,09 km Délka

Údaje o trase
 • Obtížnost: lehká
 • Trasa: 8,09 km
 • Výstup: 349 Hm
 • Sestup: 308 Hm
 • Délka: 2:50 h
 • Nejnižší bod: 862 m
 • Nejvyšší bod: 1.041 m
Vlastnosti
 • okružní trasa
 • vyhlídky
 • možnost občerstvení
 • vhodné pro rodiny s dětmi
 • kultura / historie

Detaily pro: Semmeringský okruh s kouzelným výhledem

Krátký popis

Trasa vede k nejkrásnějším vyhlídkám na „železniční turistické stezce“ na kopci Wolfsbergkogel. Vyhlídky „ 20-Schilling Blick“ a „Doppelreiteraussichtswarte“ nabízejí impozantní pohled na horskou železnici Semmering, která patří k památkám světového kulturního dědictví. Zpátky se pokračuje kolem parku Semlitsch s přehlídkou soch a kolem historických vil v Semmeringu až k hotelu Südbahnhotel. Muzeum Hochstraßenmuseum nabízím turistům procházejícím po Hochstraße pohled do historie oblasti Semmering. 

 

UPOZORNĚNÍ: Pozor, tato turistická stezka nemusí být při sněhové pokrývce zcela upravena a mohou se vyskytovat kluzká místa. Vstup na vlastní nebezpečí! Dbejte na vhodné vybavení, jako je pevná obuv, hůlky, voděodolné outdoorové oblečení, pokrývka hlavy atd. Také v zimě dostatečně pijte vodu! Myslete na brzké stmívání a trasu pečlivě naplánujte!

Popis

Z vrcholu průsmyku po cestě Hochstraße kolem hotelu Panhans až k farnímu kostelu Svaté rodiny a k farní vile. S kopce dolů k nádraží a dále východním směrem podél železnice pod podchodem až k zastávce Wolfersbergkogel. Kousek stoupání do kopce k bývalému lázeňskému domu a k vyhlídkám „Doppelreiteraussichtswarte“ a „20 Schilling Blick“. Velice impozantní je výhled na železnici Semmeringbahn přes skalní útvary Adlitzgraben a nejvyšší výběžky východních Alp, Rax a Schneeberg. Cesta nyní pokračuje nejdříve lesem nad tunelem Wolfsbergkogel k mostu Fleischmannbrücke v Adlitzgraben. Doleva cestou nahoru ke golfovému hřišti a k hotelu Südbahnhotel. Zde dále rovně až na vrchol průsmyku.

Výchozí bod trasy

Průsmyk Semmering

Cílový bod trasy

Průsmyk Semmering

Popis trasy Semmeringský okruh s kouzelným výhledem

Od vrcholu průsmyku jdeme po cestě Hochstraße až k hotelu Panhans a dále k farnímu kostelu Svaté rodiny. Nyní se vydáme dolů k nádraží Semmering. Tady doporučujeme navštívit informační centrum k horské železnici Semmering, památce světového kulturního dědictví, a dále památník „Carl Ritter von Ghega“. Dále sledujeme značení dolnorakouské železniční turistické stezky „Bahnwanderweg“ až k vyhlídkovým bodům na kopci Wolfsbergkogel. Nyní se odkloníme doleva od železniční stezky a nad malým fotbalovým hřištěm nás stezka povede kolem parku Semlitsch se sochami. Odtud pokračujeme do prudšího kopce kolem vily Leidenfros, po cestě Friedrich Schüler Straße až k bývalému hotelu Südbahnofhotel. Dále kolem hotelu Panoramahotel Wagner k farnímu kostelu a zpátky k vrcholu průsmyku.

Příjezd

Z Vídně autem po A2 k dálničnímu uzlu Seebenstein a dále po S6 k výjezdu Maria Schutz/Semmering. Dále po silnici L 4168 až do obce Semmering na vrchol průsmyku. Vzdálenosti Vídeň – Semmering 95 km; Graz – Semmering 100 km.

Parkování

Veřejné parkoviště v průsmyku Semmering.

Vlakem z Vídně nádraží Wien Meidling přes Wiener Neustadt na nádraží Semmering.

Další informace/odkazy

Vídeňské Alpy v Dolním Rakousku, www.wieneralpen.at, +43 / 2622 / 78960

Informační kancelář Semmering, www.semmering.at, +43 / 2664 / 20025

Tady obdržíte příslušné prospekty.

Výstroj

Mějte vhodný oděv a pevnou obuv. Myslete na ochranu před deštěm a sluncem. S sebou dostatečné množství pití.

Bezpečnostní informace

Cesta je zpevněná a přístupná po celý rok, pokud nevládnou extrémní zimní podmínky. Nezapomeňte si vzít mobilní telefon a uložte si číslo horské záchranné služby pro tísňová volání: 140.

Doporučené mapy

Folder Bahnwanderm am Weltkulturerbe Semmeringeisenbahn Wanderkarte der Gemeinde Semmering erhältlich im Tourismusbüro Semmering, in den Semmeringer Betrieben sowie in der Informationsstelle am Bahnhof Semmering.

Tip autora

Informační panely k historii železnice Semmering, památce světového kulturního dědictví, a výstavní panely muzea na Hochstraße podávají informace o historii tohoto místa.

Další prohlídky kolem výchozího bodu