Sociálne médiá

Prehľad zásuvných modulov pre sociálne médiá a kanály

Spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH spolupracuje s rôznymi poskytovateľmi sociálnych sietí. V rámci tejto spolupráce sa váš prehliadač pri používaní príslušnej služby automaticky prepája s vybranými poskytovateľmi služby (napr.: službou Facebook). Pritom sa príslušnému poskytovateľovi služby sprostredkúva napríklad vaša adresa IP, súbory cookie a iné informácie, ktorých web ste predtým navštívili. Tento prenos údajov sa uskutočňuje iba v prípade, keď budete s týmito sociálnymi sieťami interagovať.

Náš web obsahuje tlačidlo zdieľania sociálnych sietí Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“), Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, YouTube, spol. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, Instagram spol. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, ako aj služby Google Plus, ktorá je sociálnou sieťou spol. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Tlačidlo zdieľania rozpoznáte podľa príslušného loga.

Všetky tlačidlá zdieľania vyhovujú pravidlám ochrany osobných údajov. Až keď kliknete na príslušné tlačidlo zdieľania na našom webe (a iba vtedy) sa nadviaže priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom prevádzkovateľa príslušnej sociálnej siete. Podľa údajov poskytovateľov menovaných sociálnych sietí sa bez kliknutia na príslušné tlačidlo zdieľania sociálnymi sieťami nezhromažďujú žiadne osobné ani firemné údaje. Také údaje, okrem iného adresa IP, sa zhromažďujú a spracúvajú iba v prípade prihlásených používateľov. Ak si neželáte priradenie vašej návštevy nášho webu k vášmu príslušnému používateľskému účtu danej sociálnej siete, z používateľského účtu príslušnej sociálnej siete sa odhláste.

Na tomto mieste poukazujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných informácii, ako ani ich použití sociálnymi sieťami. Ďalšie informácie o použití údajov sociálnymi sieťami nájdete v pravidlách ochrany osobných informácií uvedených sociálnych sietí.

Prehľad jednotlivých kanálov sociálnych médií:

Používanie zásuvných modulov služby Facebook

Na týchto webových stránkach sa používajú zásuvné moduly sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto môžete rozpoznať podľa loga značky Facebook (biele „f“ na modrom štvorcovom pozadí alebo značka „palec nahor“) alebo označenia dodatkom „Facebook Social Plugin“.

Ak otvoríte niektorú stránku nášho webu označenú takýmto zásuvným modulom, automaticky sa nadviaže spojenie so serverom služby Facebook, a tým sa na webových stránkach zobrazí zásuvný modul formou oznámenia vo vašom prehliadači. Tým budú serveru služby Facebook odoslané informácie o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Ak ste pritom prihlásený/-á ako člen siete Facebook, priradí Facebook túto informáciu k vášmu osobnému používateľskému účtu služby Facebook. Pri používaní funkcií zásuvného modulu (napr. kliknutím na tlačidlo „Like“ alebo uverejnením komentára) sa aj tieto informácie priradia k vášmu účtu v službe Facebook. Tomu môžete zabrániť len do tej miery, že sa pred použitím zásuvného modulu z danej siete odhlásite.

Viac informácií o zbere a využívaní údajov službou Facebook, ako aj o právach a možnostiach ochrany svojho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Facebook na adrese: http://www.facebook.com/policy.php.

Taktiež je možné zásuvné moduly sociálnej siete Facebook zablokovať pomocou doplnkov pre váš prehliadač.

Používanie tlačidla „+1“

Tieto webové stránky používajú tlačidlo „+1“ sociálnej siete Google Plus, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Tlačidlo môžete spoznať podľa znaku „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí.

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takéto tlačidlo, nadviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah tlačidla „+1“ sa služby Googlu odošlú priamo do vášho prehliadača, ktorý ho vloží na dané webové stránky. Nemáme teda žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Google pomocou tohto tlačidla zhromažďuje, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša adresa IP.

Účel a rozsah zberu údajov, ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany spoločnosti Google, rovnako ako aj vaše práva a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré sa na to vzťahujú, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google pre tlačidlo „+1“ na adrese: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Ak ste členom služby Google Plus a nechcete, aby Google prostredníctvom našich webových stránok o vás zhromažďoval informácie a tieto prepájal s vašimi používateľskými údajmi uloženými na Googli, musíte sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť zo služby Google Plus.

Twitter

Tieto webové stránky využívajú tlačidlá služby Twitter. Tieto tlačidlá poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Môžete ich identifikovať prostredníctvom pojmov ako „Twitter“ alebo „Sledovať“ kombinovanými so štylizovaným modrým vtáčikom. Pomocou tlačidiel je možné zdieľať príspevok alebo stránku tohto webu v službe Twitter alebo poskytovateľa sledovať na Twitteri.

Pri návšteve niektorej stránky, ktorá obsahuje takéto tlačidlo, nadviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi spoločnosti Twitter. Obsah tlačidiel Twitter sa prenáša z Twitteru priamo do vášho prehliadača. Preto nemáme žiaden vplyv na rozsah údajov, ktoré služba Twitter pomocou tohto zásuvného modulu zbiera. Pokiaľ je nám známe, pri použití tlačidla sa využíva iba prenos adresy IP používateľa, avšak iba s cieľom zobrazenie tlačidla.

Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov služby Twitter na adrese: http://twitter.com/privacy.

Instagram

Na našom webe používame funkcie sociálnej siete Instagram spoločnosti Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Funkciami na vloženie obsahov služby Instagram (funkcia „embed“) môžeme zobrazovať obrázky či videá. Načítaním stránok, ktoré takéto funkcie využívajú, sa do Instagramu odosielajú, doňho ukladajú a v ňom vyhodnocujú údaje (adresa IP, údaje prehliadača, dátum a čas, súbory cookie). Ak máte účet služby Instagram a ste prihlásený/-á, budú tieto údaje priradené k vášmu súkromnému účtu a v ňom uloženým údajom. Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré informácie služba Instagram zhromažďuje a ako tieto používa, nájdete na adrese https://help.instagram.com/155833707900388.

Youtube

Naše internetové stránky používajú ikonu YouTube sociálnej siete YouTube, ktorá je prevádzkovaná spol. YouTube LLC s hlavným sídlom spoločnosti na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takéto tlačidlo, nadviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi služby YouTube. Obsah ikony YouTube prenáša spoločnosť YouTube priamo do vášho prehliadača, ktorý ho vloží na dané webové stránky. Nemáme teda žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť YouTube pomocou tohto tlačidla zhromažďuje, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša adresa IP. Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov zo strany služby YouTube, ako aj zodpovedajúce práva a možnosti ochrany vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany súkromia služby YouTube týkajúcich sa ikony YouTube:

Ak ste členom služby YouTube a nechcete, aby YouTube prostredníctvom našich webových stránok o vás zhromažďoval informácie a tieto prepájal s vašimi používateľskými údajmi uloženými v službe YouTube, musíte sa z nej pred návštevou našich webových stránok odhlásiť.