Prevádzkovateľ

Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov? Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a uplatnenia svojich práv dotknutých osôb?

Zodpovednosť za spracovanie údajov:

Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH
Konateľ: Markus Fürst
Schlossstraße 1
2801 Katzelsdorf
Telephone: +43 2622 78960
Fax: +43 2622 78960 50
E-Mail: datenschutz@wieneralpen.at

Koordinátor pre ochranu osobných údajov/v spol. Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH:

Hlavný kontakt:
Michaela Dorfstätter
Schlossstraße 1
2801 Katzelsdorf
Telephone: +43 2622 78960 40
E-Mail: datenschutz@wieneralpen.at

Zástupca:
Maria Maier
Schlossstraße 1
2801 Katzelsdorf
Telephone: +43 2622 78960 20
E-Mail: datenschutz@wieneralpen.at