Doba uchovávania údajov

Ako dlho sú vaše údaje uchovávané a spracúvané?

Vaše osobné údaje uchovávame a spracúvame na dobu trvania náležitých vzťahov so zákazníkmi (vrát. použitia na účely priameho marketingu), resp. až do odvolania príslušného súhlasu. Navyše sa pri dobe trvania uchovania musia dodržať zákonom stanovené účtovné lehoty uchovania, napr.: sedemročná povinnosť uchovania účtovných podkladov a záznamov.