Hermannova jaskyňa Kirchberg

Popis

V Hermannovej jaskyni severozápadne od Kirchbergu am Wechsel platí heslo "Drž hlavu dole!". V tejto jaskyni žije celkovo osem druhov netopierov. Môžu tak robiť zväčša nerušene, pretože Hermannshöhle je od roku 1931 prírodnou pamiatkou.

Najväčšia kvapľová jaskyňa v Dolnom Rakúsku

Chodby v jaskyni sú dlhé viac ako štyri kilometre a tiahnu sa cez niekoľko poschodí. Hermannshöhle je výstavná jaskyňa a môžete ju navštíviť so sprievodcom. Okrem klasickej prehliadky je k dispozícii aj rozšírená verzia, ktorá zahŕňa kyklopský labyrint a dobrodružnú prehliadku, pri ktorej môžete preskúmať aj časti jaskynného systému, ktoré už nie sú zastavané.

Najdôležitejšie zimoviská netopierov

Veľmi zaujímavé sú aj druhy hornín v jaskyni, napríklad nánosy horského mlieka. Vďaka stalaktitom a stalagmitom je Hermannshöhle najväčšou stalaktitovou jaskyňou v Dolnom Rakúsku.

Sezóna prehliadok so sprievodcom: od mája do novembra.

Podrobnosti o cenách vstupného nájdete na domovskej stránke www.hermannshoehle.at.

Tip: Zabezpečte si vstupenku online tu .

Pobočky a trasy