Účely a právny základ spracúvania údajov

Na aké účely sa údaje spracúvajú? Na akom právnom základe spočíva toto spracúvanie?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov:

Na plnenie zmluvných záväzkov a príp. na plnenie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR)

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie vašich dopytov a objednávok týkajúcich sa konkrétnych prípadov.

Účely spracúvania osobných údajov sa v prvom rade riadia konkrétnym dopytom, resp. konkrétnou objednávkou, a zahŕňajú, okrem iného:

  • sprostredkovanie informačných materiálov (prospekty, mapy atď.)
  • informovanie víťazov a zaslanie výhier v rámci výherných súťaží
  • sprostredkovanie údajov ubytovateľom/poskytovateľom s cieľom spracovania nezáväzných dopytov

na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 pís. a nariadenia GDPR)

Keď ste nám poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, budeme tieto spracúvať iba v súlade s poskytnutým súhlasom na stanovené ciele a v dohodnutom rozsahu.

Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek s okamžitou platnosťou odvolať. Zákonitosť spracúvania údajov na základe vášho súhlasu až do jeho odvolania tým zostáva nedotknutá. Tak sa môžete napríklad kedykoľvek odhlásiť z odberu nášho bezplatného newslettra. Buď priamo v newslettri alebo e-mailom na adrese info@wieneralpen.at