Poskytovanie údajov

Máte povinnosť poskytovať osobné údaje?

Aby sme mohli uskutočniť vami požadované zákazky (napr.: objednávku poukazov alebo informačných materiálov), a tým vzniknutý predmet zmluvy, resp. predzmluvné opatrenia, potrebujeme vaše osobné údaje. Ak nám tieto údaje nechcete poskytnúť, nebudeme, žiaľ, môcť vašu objednávku vybaviť.

V každom prípade však nemáte povinnosť poskytnúť súhlas so spracovaním tých údajov, ktoré nie sú relevantné pre plnenie predmetu zmluvy (napr.: v prípade účasti vo výhernej súťaži nemusíte súhlasiť s odberom nášho newslettra (váš súhlas je dobrovoľný)).