Účely a právní podklad pro zpracování osobních údajů

Pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají? Na jakém právní podkladě se toto zpracování zakládá?

Vaše osobní údaje se zpracovávají výhradně podle právních předpisů o ochraně osobních údajů:

Pro splnění smluvních povinností a příp. pro splnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možno v konkrétních případech splnit vaše poptávky a zakázky.

Účely zpracování dat se v první řadě řídí konkrétní poptávkou, resp. konkrétní zakázkou a zahrnují mj.:

  • Předání informačních materiálů (prospekty, automapy atd.)
  • Informování výherců a zaslání výher v rámci výherních soutěží
  • Předání údajů ubytovateli/poskytovateli služeb za účelem zpracování nezávazných poptávek

V rámci vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, budou tyto údaje zpracovány pouze v souladu s účely stanovenými v tomto prohlášení o souhlase a ve sjednaném rozsahu.

Vámi udělený souhlas je možno kdykoliv zrušit s okamžitým účinkem. Zákonnost zpracování údajů probíhajícího na základě vašeho souhlasu až do vašeho zrušení zůstává tímto nedotčena. Kdykoliv se například můžete odhlásit z odběru našeho bezplatného newsletteru. Buď přímo v newsletteru, nebo e-mailem na adrese info@wieneralpen.at.