Předávání osobních údajů

Kdo obdrží vaše údaje? Komu jsou vaše údaje předávány kromě Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH?

V rámci společnosti Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH získají přístup k vašim osobním údajů ty subjekty, které tyto údaje potřebují pro splnění předsmluvních opatření nebo smluvních povinností a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH.

Na webové stránce společnosti Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH je možno nezávazně poptávat nabídky a ubytování. Nám sdělené kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) a údaje specifické o cestě (datum příjezdu/odjezdu, počet osob, počet dětí a věk dětí) jsou předávány za účelem zpracování nezávislé poptávky ubytovatelům/poskytovatelům služeb.

Kromě toho obdrží námi pověření zpracovatelé zakázek (zejména poskytovatelé IT služeb, backoffice a tiskárny) vaše osobní údaje, pokud je potřebují ke splnění příslušného úkolu. Všichni zpracovatelé zakázek jsou smluvně zavázáni k tomu, aby vaše osobní údaje zpracovávali pouze v rámci výkonu služeb a důvěrně s nimi nakládali.

Až na výše uvedené zpracovatele zakázek nejsou vaše data postupována třetím osobám, pokud pro to neexistuje zákonná povinnost.