Poskytování osobních údajů

Jste povinni poskytovat osobní údaje?

Pro realizaci vámi požadované zakázky (např. objednávka poukázek, objednávka informačních materiálů) a možnost splnění tím vzniklé smlouvy, příp. předsmluvních opatření, jsou vaše osobní údaje nezbytné. Pokud nám nechcete údaje poskytnout, nemůžeme bohužel zakázku zrealizovat.

V každém případě nejste povinní udělit souhlas se zpracováním těch údajů, které nejsou relevantní pro plnění smlouvy (např. v případě účasti na výherní soutěži nemusíte udělovat souhlas se zasíláním newsletteru - váš souhlas je nepovinný).